green-red-checker-984-32

 

Tjänster & Utbildning

 

Tjänster


Hos RescueRENT kan ni hyra följande personalkategorier.

GladPersonal

* Säkerhetspersonal * Ambulanssjukvårdare
* Räddningsman * Undersköterska
* Brandman * Leg. sjuksköterska
* Styrkeledare * Anestesisjuksköterska
* Brandförman * Ambulanssjuksköterska
* Brandmästare * Intensivvårdssjuksköterska
* Brandingenjör * Distriktssköterska
* Brandchef * Leg. läkare
* Tillsyn A, B, C * Anestesiläkare
* Kommunikationsoperatör * Ortopedläkare
* Ledningsoperatör  

 

Flygande personal
Flera av våra medarbetare är tränade och certifierade för flygande sjukvårdsuppdrag vilket vi kan förmedla för tex. tjänstgöring i ambulanshelikopter. 

Utbildningar

Vi erbjuder just nu följande utbildningar:

* Första hjälpen * Ergonomi - lyftteknik
* Luftvägsstopp * Heta arbeten
* Hjärt- och lungräddning * Brandsläckning, teori och praktik
* Barn HLR * Föreståndare brandfarlig vara (tex. gasol i restaurang)
* D-HLR. Hur använder man en   hjärtstartare? * Räddning vid stora busskrascher - teori och praktik för   räddnings- och ambulanspersonal

 

hlr2       busskrasch

Vi kan även erbjuda träning och övning i ogynnsam miljö tex. mörker, kyla och snö (detta naturligtvis endast under vinterhalvåret).
Övernattning och kringaktiviteter tex. teambuildning ordnas också. Varför inte snöskoter åkning i och utanför Sälenfjällen.
RescueRENT har även instruktörer för utryckningskörning sk. Prio 1. Kan t ex. ske på frusna sjöar i Sälenfjällen.


Varmt välkommen med er förfrågan.red-green-checker-984-32