red-yellow-checker-984-32

 

Industribrandkår

 

Vid en olycka eller brand stoppas eller reduceras ofta produktionen helt eller delvis med mycket stora kostnader som följd. En industribrandkår kan innebära en komplex lösning men RescueRENT har vid flera tillfällen medverkat under många år och i olika kontrakt med lösningarna som är ekonomiskt försvarbara. De sk. weatlease eller drylease koncepten tillämpas. Detta kan innebär egen personal i våra fordon hos Er som kund eller en lösning helt eller delvis med vår personal.
Mellan larmen kan personalen utöva tillsyn och underhåll, rondering eller övervakning. Genom en kartläggning tex. under SBA (systematiskt brandskyddsarbete) kan riktlinjerna för en industribrandkår dras upp och integreras. Miljöräddning är även en viktig del som under de senaste år uppskattas av mycket av så väl kunder som myndigheter.

 

Akzo1 Akzo2
 Miljö / räddningsbil   Miljö / räddningsbil 
BAS1-1 BAS1-interior
 Släckbil BAS-1  Släckbil BAS-1

 

Det finns även annan utrustning och andra typer av fordon att hyra från RescueRENT. Från år 2004 hyrde man in ett FiP/FIB fordon (detta var långt innan benämningen var uppfunnen) för en första insats på karoseri fabriken på Volvo Olofströmsverken. Fordonet var anpassat så att det kom in i alla portar. Uthyrningen varade i 63 månader. Stora Enso och Akzo Nobel har också varit kunder hos RescueRENT när det gäller industribrandkår.


Varmt välkommen med er förfrågan.

 

red-yellow-checker-984-32