red-yellow-checker-984-32

 

Brand & Räddning

 

Kommunalräddningstjänst
Uthyrning av fordon eller utrustning, kort eller lång tidsavtal.
Vi kan även aktivt assistera vid brand i byggnad, trafikolycka, skogsbrand eller särskild händelse. Möjlighet finns även att teckna ramavtal för att på så vis förvissa sig om att vi alltid står med rätt typ av fordon och utrustning till den aktuella kommunens förfogande. Detta kan även innebära personal med eller utan särskild kompetens.

Industri
Vid en olycka eller brand stoppas eller reduceras ofta produktionen med mycket stora kostnader som följd. Industribrandkår kan innebära en komplex lösning där RescueRENT har medverkat under många år och i flera olika kontrakt med lösningarna som är ekonomiskt försvarbara. En FIP/FiB-styrka eller en fullstor släckbil kan vara lösningen i praktiken. RescueRENT hyr ut brandbilar och räddningsfordon enl. de sk. weatlease eller drylease koncepten. Vi har även andra specialfordon. Miljöräddning är även en viktig del som uppskattas av kunder och myndigheter. 
Läs mer ...

Motortävlingar
Brand och räddningsberedskap för motorsport och publika evenemang består oftast av en eller flera rörliga enheter med släckkapacitet och olika verktyg för evakuering. Dessa kan vara stabiliserande stöttor men även hydrauliska och av typerna sax, spridare och bändare.En riskanalys, planering och uppföljning är viktiga delar för att kunna dimensionera och placera enheter för att effektivt avhjälpa de incidenter som inträffar. En eller flera räddningsfordon eller rescuecar kan hyras från RescueRENT.
Här ingår även utrustning för miljöräddning som standard vilket ofta annars blir bortglömt, en mycket uppskattad bonus tycker våra kunder. Vi har fordon som uppfyller Svenska Bilsports Förbundets säkerhetsreglemente för dragracing.
Läs mer ...

Ledning och kommunikation
Ofta är nyckeln till lyckade räddningsinsattser kommunikation. Vi har van personal som har eller jobbar aktivt med inkommande larmsamtal/anrop, ledningskommunikation och kommunikationsoperatörer. Vi kan även bygga upp ett kommunikationssystem anpassat efter behov, stort eller litet. Brand- och räddningsberedskap för festival och konsert.
Under en festival eller konsert samlas ofta många fler personer på ett mindre område än normalt vilket kan belasta samhällets övriga resurser hårt. Att i förväg planera och dimensionera för vad som inte får hända men som ändå kan hända kräver erfarenhet. Antal och typ av handbrandsläckare, utrymningsvägar, rutiner och larmvägar är viktiga. En egen lättrörlig brandstyrkan med erfaren och utbildad personal är ofta en kvalitetssäkring för att begränsa skador och minska avbrott. Denna kan även aktivt jobba förebyggande för att förhindra brand och skador.

Första insatsperson/-bil/-styrka
Vid större publika evenemang utom- eller inomhus kan en riskanalys komma fram till att även brandpersonal skall finnas på plats innan en brand eller olycka har uppstått. Likaså större campingplatser med husvagnar och tält, tex. i samband med en festival, kan det vara motiverat med en brandstyrka på plats hela eller delar av dygnet. Att hyra en brandbil gör man enkelt hos oss på RescueRENT.

Brandvakt
På industrier eller varv vid tex. svetsning. Efterbevakning vid brand i byggnad eller skogsbrand. Personal med eller utan brandsläckningsutrustning hyrs av RescueRENT.

Utrustning
Handbrandsläckare, pulver, kolsyra, skum
Stegar, skarv, utskjut
Motorsprutor, 250, 400, 800, 1000 liter/min
Bårar, Nallebrädan, scoop, spinebord, XT
Stabiliseringsutrustning för bil på sida eller upp och ner
Safety Line - utskjutningsbar livlina
Helmet EJECT - för säker hjälmavtagning
Klippverktyg - hydraulisk sax, spridare, bändare

Här några bilder på en del av vår utrustning ni kan hyra av oss.


Varmt välkommen med er förfrågan.red-yellow-checker-984-32