green-yellow-checker-984-32

 

Ambulanssjukvård

 

RescueRENT hyr ut:

Ambulanser

Idag disponerar RescueRENT ett antal egna fullt utrustade ambulanser med utryckningstillstånd från Transportstyrelsen.
Detta innebär att RescueRENTs ambulanser har rätt att med blåljus och sirén köra till olycka/sjukdomsplats samt med patient köra till sjukhus. Ingen tid stjäls från patienten med onödiga väntetider och omlastningar. Vår egen läkare står för de medicinska delegationerna till sjuksköterskorna. Nödvändiga åtgärder kan sättas in direkt. 
Läs mer ...

Ambulans- och sjukvårdsberedskap för motorsport.

Vårt mål att stanna kvar så länge det är möjligt på plats. RescueRENTs personal har stor förståelse för arrangörens önskemål om att tävlingen om möjligt skall fortgå även om en incident inträffar. Vår samlade erfarenhet när det gäller praktiska lösningar är unik.
Läs mer ...

Ambulans- och sjukvårdsberedskap för idrottstävlingar.

Planering och placering kräver flexibilitet. Kontakter med övriga samhällsfunktioner är speciellt viktiga vid större arrangemang. Eftersom vi jobbar på flera olika platser i Sverige har vi erfarenhet av flera olika lösningar. Hyra ambulans gör du hos oss på RescueRENT.
Läs mer ...

Sjukvård- och ambulansberedskap för festival och konsert.


Under en festival eller konsert samlas ofta många fler personer på ett mindre område än normalt vilket kan belasta samhällets övriga resurser hårt. Att i förväg planera och dimensionera sjukvård och i bland även extra ambulanser för transporter inom området och/eller direkt till sjukhus kan vara nödvändigt. Vi har både utbildning och erfarenhet när det gäller att planera, genomföra och följa upp stora publika evenemang. Genom att hyra en ambulans får du enkel, kompetent och komplett lösning.


Landstingsuppdrag

Ambulansentreprenörer och landsting kan hyra kapacitet av RescueRENT enligt sk. weatlease eller drylease koncept vilket har skett ett flertal gånger. Under 2014, efter ny certifiering, kommer vi dessutom att presentera några nyheter.

Sjuk- och överflyttningstransporter

RescueRENT utför även patient- och sjuktransporter med olika typer av behov under transporten i Sverige och utomlands.

Utrustning

RescueRENT hyr även ut följande utrustning:
* Defibrillator sk. hjärtstartare
* Civilförsvarsbår
* Industribår
* Terrängbår
* Helikopterbår
* Ambulansbår, Allfa, Beta, Huma
* Ryggbräda sk. spineboard och XT
* Scoopbår
* Sjukvårdsväskor
* Helmet EJECT - för säker hjälmavtagning


Varmt välkommen med er förfrågan.green-yellow-checker-984-32